Razr Bee11 Reccording เครื่องบันทึกสัญญาณภาพและเสียง

Razr Bee11 Reccording ราคา 790,000  - 

สนใจติดต่อ 098-9733561 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

 

ใช้สำหรับเป็นเครื่องบันทึกและวิเคราะห์สัญญาณภาพในการติดตามบุคคลแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องติด เเละ อุปกรณ์เสริม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การอบรม และการประชุมสัมมนา

       1  สามารถสลับสัญญาณภาพอัตโนมัติได้ 4 รูปแบบ มีลักษณะดังนี้

- ภาพครูผู้สอนในระยะใกล้

- ภาพครูผู้สอนมุมกว้าง

- ภาพมุมกว้างนักเรียน

- ภาพสัญญาณจากคอมพิวเตอร์

     เครื่องบันทึกวิเคราะห์สัญญาณภาพและเสียง

                 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) แบบ SSD หรือดีกว่า มีความจุไม่น้อยกว่า    128  GB 

                 -  สามารถการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H264 

                  -  มีอัตราการเคลื่อนไหวของภาพ  30fps

                  -  สามารถเข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ AAC-LC หรือดีกว่าด้วยอัตราบิตเสียง  ไม่น้อย กว่า128 kbps

                  - มีความละเอียดของคลื่นความถี่เสียงไม่น้อยกว่า 48 kHz

                 -  มีความละเอียดของสัญญาณวีดีโอ ขาเข้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 1920x1080 

                 -  มีความละเอียดของสัญญาณวีดีโอ ขาออก สูงสุดไม่น้อยกว่า 1080P@60   

                 -  มีช่องสัญญาณเสียงขาเข้าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

                 -  มีช่องต่อสัญญาณ RS232 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

                 - มีช่องต่อสัญญาณขาเข้า  HDMIไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และมีช่องต่อสัญญาณขาออก   HDMI  1 ช่อง

               -  มีช่องต่อสัญญาณ Network Interface แบบ RJ45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

               - มีช่อง Network Interface แบบ RJ45 POE ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

               - สามารถเชื่อมต่อกับ FTP Server ได้ เพื่อใช้ในการสำรองข้อมูลวีดีโอที่บันทึกไว้

               - สามารถควบคุมการบันทึกภาพผ่านระบบเครือข่ายโดยแสดงภาพแบบ PIP ไม่น้อยกว่า    6 รูปแบบ

  กล้องบันทึกการสอน

               - ตัวกล้องมีเซ็นเซอร์แบบ CMOS หรือดีกว่าขนาด 1/2.3 นิ้ว

               - มีความละเอียดของกล้องไม่น้อยกว่า 3840 x 2160

             - สามารถการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 และ H.265 

              - สามารถส่งสัญญาณภาพวีดิโอที่มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า   4K@30(3840x 2160)

              -  สามารถจัดการการใช้ Bandwidth โดยตั้งค่า Bitrate ระหว่าง 128kbps ถึง 30Mbps

              -  มีช่องต่อสัญญาณขาออกเครือข่าย แบบ RJ45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จอแสดงภาพแบบสัมผัสสำหรับควบคุมเครื่องบันทึก

               - จอแสดงภาพสามารถสลับสัญญาณภาพได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ

              - สามารถควบคุมการบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ 

               - มีปุ่มคำสั่งการถ่ายทอดสดและสามารถแสดงหมายเลขไอพีของเครื่องบันทึกได้

              - มีจอแสดงแบบสัมผัสซึ่งมีหลอดภาพแบบ LED Backlight หรือดีกว่าขนาด 6.8 นิ้ว