UPS 1500VA SUN Micro (LCD)

1500VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'

Sun micro  เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) คุณภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และไฟดับ เป็น UPS ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO:9001:2008 และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1291-2545 เหมาะสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์
 

  • Main Features เครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอ 
  • สามารถเปิดเครื่องได้ในขณะที่ไฟฟ้าดับหรือแบตเตอรี่ที่มีความแรงดันต่ำ 
  • มีระบบป้องกันไม่ให้จ่ายแบตเตอรี่เมื่อมีแรงดันต่ำ
  • มีระบบการชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ
  • มีระบบป้องกันไฟตก ไฟเกินพิกัดด้านกำลังไฟฟ้าขาเข้า
  • มีระบบป้องกันการจ่ายเกินกำลังและลัดวงจรด้านขาออก
  • ใช้งานร่วมกับ Software UPSilon 2000
  • สามารถสั่งงานให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติได้ใน Software 
  • ใช้แบตเตอรี่ชนิดแห้งที่ไม่ต้องดูแลรักษา
  • ใช้อุปกรณ์ในการผลิตมีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ (ISO 9001,ISO 9002,UL,FCC)
ประกัน 2 ปี   การันตี 20 วัน