ระบบจัดเก็บสถิติ

ระบบจัดเก็บสถิติ

 ราคา  49,900 บาท 

ไม่รวมค่าติดตั้งระบบ

- รองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่าย (Network)

  • สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของ User ได้
  • มีระบบพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน
  • ระบบจะต้องสามารถรองรับการ Authentication ในการเข้าถึงระบบเครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ
  • ระบบจะต้องสามารถกำหนดสิทธิของผู้บริหารจัดการระบบ (Administrator) ได้
  • ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์แท็ปเล็ตของผู้ใช้งานแต่ละคนได้
  • สามารถสรุปสถิติการเข้าใช้งานของนักเรียนในแต่ละวัน ในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละระดับชั้นเรียนได้โดยอัตโนมัติ
  •  สามารถรองรับการจัดทำและแสดงสารสนเทศอัตราการเข้าใช้งานอุปกรณ์แท็ปเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ
  •  สามารถสรุปรายงานการคัดกรองสถิติการใช้งานตามประเภทของแอปพลิเคชันได้โดยอัตโนมัติ