สื่อติวมัธยมศึกษา   ราคา Call 098-9733561

สื่อติวมัธยมศึกษา

External HDD ราคาชุด 40,000 บาท

Network 30 User ราคา 390,000 บาท 

Network 50  User ราคา 500,000 บาท 

สื่อที่ช่วยในการติวบทเรียน การสอน ระดับมัธญมศึกษาเน้นด้านการเรียนการสอน เพื่อใช้ในากรสอบ

สอนในรูปแบบวีดีโอ เปิดใช้งานผ่านเบราเซอร์ทั่วไปได้ มีเนืื่อหามากมาย ในระดับชั้นมัธยม