เครื่องตวรจวัดอุณภูมิจากข้อมือ UNV-CW180


เครื่องตวรจวัดอุณภูมิจากข้อมือ UNV-CW180  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-1014598 / 086-3893465  


เหมาะสำหรับติดตั้งในที่แออัดและชุมชน โรงเรียน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สนามบิน หน่วยงานราชการ สถานรถไฟฟ้า MRT, BTS และสถานที่ที่มีคนจำนวนมากรวมตัวกัน ฯลฯ

 • อุปกรณ์พร้อมชอฟต์แวร์ไม่ต้องติดตั้งให้วุ่นวายเช็ตอุปกรณ์ ใช้งานได้ทันที
 • ความละเอียดกล้อง 2 ล้านพิกเซล
 • สามารถตรวจวัดข้อมือได้ในระยะ 1 – 25 เซนติดเมตร
 • สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้  35 -42 องศาเซลเซียส
 • อัตราความแม่นจำสูง -+ 0.3 องศาเซลเซียส
 • ความละเอียดหน้าจอ 2 ล้านพิกเซล
 • เทคโนโลยีการถ่ายภาพย้อนสง  WDR 120 Db
 • สามารถทำงานได้ตามอุณหภูมิสภาพแวดล้อม 10 – 45 องศาเซลเซียส
 • แจ้งเตือนเป็นเสียงเมื่อตรวจจับอุณหภูมิที่สูงเกินกำหนด
 • บันทึกภาพเก็บไว้ในระบบเพื่อการตรวจสอบภายหลัง
 • ใช้งานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

เครื่องตวรจวัดอุณภูมิจากข้อมือคุณภาพสูง และเครื่องบันทึกใบหน้าของผู้ที่ทำการตรวจวัด

 เป็นเครื่องตวรจวัดอุณภูมิจากข้อมือคุณภาพสูง พร้อมกับบันทึกใบหน้าของผู้ที่ทำการตรวจวัด

 มีแสดงผลแบบ LED ความละเอียด Full HD (1920 x 1080) ขนาด 31.55 นิ้ว

 มีจอแสดงผลแบบ Full HD แสดงผลข้อมูล GUI ต่างๆ แบบ Real-time รองรับการทำงานแบบ 24x7

 สามารถใช้งานง่ายเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิข้อมือที่มีความแม่นยำสูง

 มีความแม่นยำสูง ค่าความผิดพลาดน้อยกว่า 0.3 องศาเซลเซียส ผลที่เกิดจากอุณภูมิสะสม ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

 สามารถแสดงผลอุณหภูมิและใบหน้า แบบ Real-time ผ่านจอแสดงผลแบบ Full HD

 สามารถบันทึกข้ออมูลอุณหภูมิและใบหน้าของผู้ตรวจวัดไว้ภายในเครื่องบันทึก

 สามารถสงออกรายงานข้อมูล (Export report file) จากเครื่องบันทึกเป็น Excel ได้

 ตัวเครื่องรองรับการสอสารด ด้วยเสี ยง (Voice linkage) และ แจ้งเตือนด้วยเสยงเมื่ออุณภูมิเกิน แบบ Real-time

 มีชุดขายึดอุปกรณ์สามารถปรับความสูงได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับจุดติดตั้งทุกรูปแบบ

 มีตัวกล้องความละเอียด 2MP สามารถตรวจจับใบหน้า, ถ่ายภาพใบหน้า, แสดงผลแบบ OSD และมีลำโพงในตัว

 มีตัวเครื่องบันทึก NVR เก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ และ ใบหน้า

 สามารถแสดงผลข้อมูลบนจอภาพ ในสถานะ “Normal” กรณี อุณหภูมิ“ปกติ”

 สามารถแสดงผลข้อมูลบนจอภาพ และ แสดงสถานะ “Abnormal” หรือ “Alarm”อุณหภูมิ“ไม่ปกติ”

 สามารถแสดงข้อมูลอุณหภูมิ และใบหน้าและแสดงจำนวนผู้ตรวจวัด, คนที่อุณหภูมิปกติและไม่ปกติแบบ Real-time

 รับประกันสินค้า 1 ปี