ระบบ Conference System  Conference Media Center Pro

Razr  Conference Media Center Pro

ราคา 990,000 บาท สนใจโทร 098-9733651 

ระบบ Conference Media Center Pro 

เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการบันทึกและถ่ายทอด Conference สำหรับใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน

    คุณลักษณะในทางเทคนิค.

         -  เป็นระบบเพื่อรองรับการจัดการวิดีโอที่บันทึก และมีระบบรองรับการใช้งานผ่านหน้าเว็บ

     - มีระบบการจัดการบทเรียนการสอนสด โดยรองรับการสอนแบบเปิดให้ทุกคนสามารถเรียนได้ และการสอนแบบปิด ซึ่งจะสามารถเรียนได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ โดยการจัดการสิทธิ์การเรียนสดนั้นสามารถกำหนดร่วมกับตารางเวลากำหนดการสอนได้

     - มีระบบการจัดการบทเรียนที่บันทึก ได้แก่ ดูข้อมูลบทเรียน, แก้ไขบทเรียน, เผยแพร่บทเรียน และยกเลิกบทเรียน

     -  การจัดการสิทธิ์สำหรับไฟล์ที่บันทึก ประกอบด้วย

          - การบันทึกด้วยตัวเองและการบันทึกตามตารางเวลา โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ให้สามารถดูได้เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

          -  โหมดการเผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเผยแพร่ไฟล์ที่บันทึกใหม่ได้ทันที  สำหรับโหมดการอนุมัติก่อนการเผยแพร่ ผู้ได้รับสิทธิ์จะสามารถเผยแพร่ไฟล์ได้หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว

          -  ผู้ใช้งานระบบทุกคนสามารถเรียนบทเรียนเปิดได้

    - สามารถ Download วิดีโอบทเรียนจากหน้าเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินเพิ่ม

   -  สามารถสั่งบันทึกวิดีโอได้หลายรูปแบบ คือ จากอุปกรณ์ควบคุมส่วนกลาง เช่น AMX, จากระบบ Media Center โดยตรง และจากการตั้งเวลาการบันทึกโดยอัตโนมัติ

  -  สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง และความละเอียดต่ำได้พร้อมกัน

   -  สามารถ Upload ไฟล์วิดีโอประเภท MP4, WMV, FLV ได้

   -  สามารถจัดการผู้ใช้งานร่วมกับระบบ LDAP ได้

  -  สามารถดูบทเรียนวิดีโอที่บันทึกและบทเรียนวิดีโอสดจากระบบ Windows, Mac และอุปกรณ์พกพาในระบบ Android และ iOS โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินหรือโปรแกรมเพิ่ม โดยอุปกรณ์พกพาต้องรองรับระบบ HTML5 เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบได้

  -  รองรับ User ได้ถึง 200 คน หรือมากกว่า สำหรับการเข้าถึงบทเรียนสดและการบันทึกการเรียนการสอน

  -  สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้งานและการให้สิทธิแก่ผู้ใช้แต่ละคนได้