ระบบจัดการววีดีโอ

ระบบบริหารจัดการ วีดีโอ การสอน Media Center 

LIte  30  USER 165,000 บาท

Pro  100 USER 500,000 บาท

Functions

Software

-            เป็นระบบเพื่อรองรับการจัดการวีดีโอที่บันทึกและมีระบบรอบรับการใช้งานผ่านหน้าเว็บ

-            จัดการบทเรียนการสอน โดยรองรับการสอนแบบเปิดให้ทุกคนสามารถเรียนได้ และการสอนแบบปิดซึ่งจะสามารถเรียนได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์โดยการจัดการสิทธิ์การเรียนสดนั้น สามารถกำหนดร่วมกับตารางเวลาการสอนได้ มีระบบการจัดการบทเรียนที่บันทึกได้แก่ดูข้อมูลบทเรียน, แก้ไขบทเรียน, เผยแพร่บทเรียนและยกเลิกบทเรียน

-            รองรับการดาวน์โหลดวีดีโอบทเรียนจากหน้าเว็บได้โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มสามารถสั่งบันทึกวีดีโอได้หลายรูปแบบคือจากอุปกรณ์ควบคุมส่วนกลางเช่น AMX, จากระบบ Media Center โดยตรงและจากการตั้งเวลาการบันทึกโดยอัตโนมัติ

-            ทำงานร่วมกับระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) เช่น Blackboard

-            สามารถดูบทเรียนวีดีโอที่บันทึกและบทเรียนวีดีโอสดจากระบบ Windows, Mac และอุปกรณ์พกพาในระบบ Android และ IOS โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินหรือโปรแกรมเพิ่มซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะโปรแกรมเบราเซอร์เดียวอุปกรณ์พกพาต้องรองรับระบบ HTML5 เพื่อให้สามารถมาใช้งานร่วมกับระบบได้

-            ระบบสามารถกำหนดเพียงวีดีโอลิงค์เดียวให้กับระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับรองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่หลากหลายได้

-            รองรับการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ได้จำนวนสูงสุด 500 คนสำหรับการเข้าถึงบทเรียนสดและบันทึก

-            สามารถกำนหนดสิทธิ์ในการเข้าชมของด็กนักเรียนได้

-            สามารถตั้งค่า การบันทึกและถ่ายทอดสดได้ด้วยการกำหนดเวลาการบันทึกการสอน

-            รองรับการถ่ายทอดสดพร้อมกัน ไม่น้อยกว่า 30 ห้องเรียน

-            สามารถตัดต่อ วีดีโอน ที่บันทึกมาในรอบบได้ทันที

-            สามารถกำหนดสถานะวีดีโอผ่านระบบการอนุมัติจากผู้ได้รับสิทธิ์ในการอนุมัติได้

 

-            ระบบสามารถ กำหนดการอัพโหลดวีดีโอจากเครื่องบันทึกได้