ระบบจัดการสื่อการสอน

ระบบจัดการสือการสอน

แบบ ใช้สำหรับ เครื่องเดียว ราคา 29,900 บาท

แบบ ใช้ภายในเครือข่าาย ราคา 150,000 บาท

จัดการสื่อการสอนได้ไม่จำจัด ผู้ใช้งาน 

เป็นระบบที่เป็นแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นการทำงานผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์

ติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย และสามารถเชื่อมต่อทำงานในระบบ

เป็นระบบที่สามารถอัพโหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ Support Web Browser ได้

เป็นระบบที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server และ Linux Server หรือ เทียบเท่า

เป็นระบบที่รองรับและแสดงผลรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

เป็นระบบที่มีการป้องกันของผู้ควบคุมโดยการ Login ทำให้ปลอดภัยกับข้อมูลสื่อ