วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท เคพีพีเทคโนโลยีเเอนด์เซอร์วิส  

ธนาคารสาขาบัญชีเลขที่ชื่อบัญชื
กสิกรไทยโลตัสรังสิตออมทรัพย์106-8-10379-3บริษัท เคพีพี เทคโนโลยีเเอนด์เซอร์วิส
กรุงไทยคลองสามกระเเสรายวัน6ุ79-056-6363บริษัท เคพีพีเทคโนโลยีเเอนด์เซอร์วิส
 กรุงไทยคลองสาม ออมทรัพย์ 982-280-4873บริษัท เคพีพีเทคโนโลยีเเอนด์เซอร์วิส


หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์

และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 02-1014598

หรือ E-mail : kppsmartsolution@gmail.com