สื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ 2 ภาษา ติดต่อ 098-9733561 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

สื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ 2 ภาษา

ราคา 130,000 บาท รองรับระบบเครือข่าย

-         เป็นสื่อการเรียนการสอน แบบแอนิเมชั่น

-         เนื้อเรื่องสำคัญจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

-         โปรแกรมจะต้องเปิดและปิดเสียงได้ตามความต้องการ

-         เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

-         มีเนื้อหาสาระตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนปัจจุบัน

-         ด้านวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองต่างๆ  ให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจ

-         ด้านวิชาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การคำนวณสูตรต่างๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

-         มีเสียงบรรยายในขณะทำการสอน