สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   ติดต่อ 098-9733561 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ราคา 450,000 บาท

บทเรียนรูปแบบมัลติมีเดียบรรจุใน External Hard disk

-  External Hard disk บรรจุในซองพลาสติกแบบซิปปิดผนึก

คุณประโยชน์

-  มีคู่มือครู - แผนการสอน

-  มีจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

-  มีสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย

-  มีวิดีโอสรุปเนื้อหาบทเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้

-  มีใบงาน - ใบกิจกรรม - เฉลย

-  มีแบบทดสอบ - เฉลย

- เนื้อหา 450 เรื่อง