ระบบปฎิบัติการบันทึกและถ่ายทอด Conference

ระบบปฎิบัติการบันทึกและถ่ายทอด Conference 

สนใจติดต่อ Call  098-9733651 

เป็นระบบที่สามารถช่วยสำหรับการเรียนการสอนดังนี้

1 เป็นระบบเพื่อรองรับการจัดการวีดีโอที่บันทึก และมีระบบรอบรับการใช้งานผ่านหน้าเว็บ

มีระบบการจัดการบทเรียนการสอนสด โดยรองรับการสอนแบบเปิดให้ทุกคนสามารถเรียนได้ และการสอนแบบปิดซึ่งจะสามารถเรียนได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ โดยการจัดการสิทธิ์การเรียนสดนั้นสามารถกำหนดร่วมกับตารางเวลากำหนดการสอนได้

3.มีระบบการจัดการบทเรียนที่บันทึก ได้แก่ ดูข้อมูลบทเรียน, แก้ไขบทเรียน, เผยแพร่บทเรียน และ ยกเลิกบทเรียน

4 การจัดการสิทธิ์สำหรับไฟล์ที่บันทึก ประกอบด้วย

การบันทึกด้วยตัวเองและการบันทึกตามตารางเวลา โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ให้สามารถดูได้เฉพาะคนหรือหลายๆกลุ่มคน

สำหรับโหมดการเผยแพร่โดยอัตโนมัติ-ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเผยแพร่ไฟล์ที่บันทึกใหม่ได้ทันที สำหรับโหมดการอนุมัติก่อนเผยแพร่-ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเผยแพร่ไฟล์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วทันที

สำหรับบทเรียนเปิด ทุกคนสามารถเรียนบทเรียนประเภทนี้ได้

5 มีระบบรองรับการดาวน์โหลดวีดีโอบทเรียนจากหน้าเว็บได้ โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินเพิ่ม 

.6 สามารถสั่งบันทึกวีดีโอได้หลายรูปแบบ คือ จากอุปกรณ์ควบคุมส่วนกลาง เช่น AMX, จากระบบ Media Center โดยตรง และ จากการตั้งเวลาการบันทึกโดยอัตโนมัติ

 7 รองรับการบันทึกวีดีโอความละเอียดสูงและต่ำได้พร้อมๆกัน

8 สามารถอัพโหลดไฟล์วีดีโอประเภท MP4, WMV, FLV ลงบนระบบการจัดการเรียนรู้ได้ 

9 รองรับการจัดการผู้ใช้ร่วมกับระบบ LDAP และระบบจัดการการเรียนรู้

10 สามารถดูบทเรียนวีดีโอที่บันทึกและบทเรียนวีดีโอสด จากระบบ Windows, Mac และอุปกรณ์พกพาในระบบ Android และ IOS โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินหรือโปรแกรมเพิ่ม ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้เฉพาะโปรแกรมเบราเซอร์เดียว อุปกรณ์พกพาต้องรองรับระบบ HTML5 เพื่อให้สามารถมาใช้งานร่วมกับระบบได้

11 ระบบสามารถกำหนดเพียงวีดีโอลิงค์เดียวให้กับระบบจัดการการเรียนรู้ สำหรับรองรับการทางานร่วมกับอุปกรณ์ที่หลากหลายได้

12 รองรับการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ได้จานวนสูงสุด 200 คน สำหรับการเข้าถึงบทเรียนสดและการบันทึกการเรียนการสอน

13 สามารถจัดการผู้ใช้งานได้ โดยการจัดกลุ่มผู้ใช้งานและการให้สิทธิแก่ผู้ใช้แต่ละคน